רינה קישון

טלפון: 054-5604592
דוא"ל: okishon@012.net.il